MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji.

Otvorite župni listić (pdf)