Dragi župljani,

na vaš prijedlog donosimo vam 2D bar kod za donacije za župu ili župni Caritas.

Dar za župu:

Dar za župni Caritas: